DỰ ÁN MƯỜNG THANH GÒ VẤP (KHÁCH ĂN CÚ LỪA )

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————–   TPHCM             …..ngày….tháng….năm……. THÔNG BÁO Kính gửi các ban ngành đoàn thể ,các doanh nghiệp ,các cá nhân Hiện nay chưa có thông báo mở bán hay cho khách hàng đặt chỗ   Vì nhu cầu mua nhà … Đọc tiếp DỰ ÁN MƯỜNG THANH GÒ VẤP (KHÁCH ĂN CÚ LỪA )