THỦ TỤC PHÁP LÝ

  • Dịch vụ làm sổ hộ khẩu và KT3 nhanh giá rẻ nhất tại hà nội
  • Làm hộ khẩu Hà Nội có thủ tục tương đối phức tạp nhất là đối với những đối tượng học sinh, sinh viên, lao động thời vụ đã và đang sinh sống thời vụ ở khu vực Hà Nội; những người có hộ khẩu ngoại tỉnh; những người muốn chuyển khẩu từ nơi này đến…

error: Content is protected !!